ES kaip pasaulinio masto veikėja po pandemijos. Tolesni veiksmai

Dėl COVID-19 pandemijos sulėtėjo daugelio ekonomikos sektorių veikla ir kartu iš esmės pasikeitė pasaulinė galios pusiausvyra. Todėl ES ieško tinkamos strategijos, kaip stiprinti savo, kaip pasaulinio masto ekonominės veikėjos, vaidmenį, įgyvendindama politiką, kuria siekiama stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, didinti ES finansų rinkų infrastruktūros atsparumą ir geriau įgyvendinti trečiosioms šalims skirtas sankcijas.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija paskelbė komunikatą Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas, kuriuo siekiama sudaryti galimybes Europai atlikti pagrindinį vaidmenį pasaulio ekonomikos ir finansų sistemoje, kartu apsaugant ES nuo nesąžiningos trečiųjų šalių ir jose įsikūrusių įmonių praktikos ir piktnaudžiavimo. Komunikato turinys buvo analizuojamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESC) surengtame klausyme siekiant parengti nuomonę šia tema.

Savo įžanginėje kalboje Europos Parlamento narė ir pranešimo dėl tarptautinio euro vaidmens stiprinimo autorė Danuta Maria Hübner paaiškino, kad geopolitiniai pokyčiai ir pasauliniai iššūkiai, įskaitant COVID-19 pandemiją, išryškino poreikį didinti ES ekonomikos atsparumą, ir pridūrė, kad likvidesnė ES finansų sistema galėtų sustiprinti tarptautinį euro vaidmenį, o tai savo ruožtu taip pat padėtų sumažinti pažeidžiamumą būsimoms krizėms.

EESRK nuomonės dėl Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimo pranešėjas Tomasz Wróblewski apžvelgė pagrindinius diskusijos punktus: „Turime imtis ryžtingų ir netradicinių priemonių tarptautiniam euro vaidmeniui stiprinti. Tai bus labai svarbu siekiant užtikrinti, kad po pandemijos mūsų ekonomika augtų.“ (dgf)