Praėjus daugiau kaip metams, kai ES piliečiai negali pasinaudoti viena pagrindinių ES vertybių, ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, vietoje Komisijos pasiūlyto „Skaitmeninio žaliojo pažymėjimo“, sudarys sąlygas laisvam ir saugiam judėjimui Europoje. EESRK pritaria pažymėjimui kaip puikiam bendram standartui, kuris sumažins keliautojų patiriamus sunkumus ir sudarys palankesnes sąlygas jų judėjimui, jeigu tik bus visiškai gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų.

Savo nuomonėje EESRK teigia, kad su pažymėjimu bus lengviau keliauti, tačiau mano, kad siūlomas reglamentas nenustato prievolės ar teisės skiepytis. „Šis pažymėjimas turi būti skaidrus ir jis turi saugoti mūsų privatų gyvenimą“, – pabrėžia nuomonė pranešėjas George Vernicos.

Reikia atsižvelgti į socialinius ir etinius aspektus

Pažymėjimas ne tik patvirtins, kad asmuo yra paskiepytas, jame tai pat bus galima pateikti naujausių PGR testų rezultatus ir informaciją, kad asmuo yra persirgęs SARS-CoV-2 infekcija.

Nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad pažymėjimas būtų sparčiai įgyvendinamas ir nekainuotų piliečiams, taip pat užtikrinti, kad nė vienas nebūtų diskriminuojamas. EESRK pabrėžia, kad dėl pažymėjimo neturi būti diskriminavimo darbo vietoje ir neturi būti atvertas kelias darbo užmokesčio dempingui, kai įdarbinami tik paskiepyti asmenys iš trečiųjų šalių.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti duomenų apsaugai, todėl labai svarbu, kad valstybės narės turėtų sąveikias sistemas su vienodai griežtomis duomenų apsaugos nuostatomis. (at)