EHSV vyzýva na urýchlené, jednotné a bezpečné zavedenie osvedčenia EÚ pre COVID-19

Uplatňovanie jednej zo základných hodnôt EÚ bolo viac ako rok pozastavené, no osvedčenie EÚ pre COVID-19, ako bolo premenované „digitálne zelené osvedčenie“ navrhnuté Komisiou, teraz otvára cestu voľnému a bezpečnému pohybu v rámci Európy. EHSV víta zavedenie osvedčenia ako vynikajúcu spoločnú normu na zjednodušenie a uľahčenie pohybu cestujúcich, pokiaľ sa v plnom rozsahu dodržia základné práva a požiadavky na ochranu údajov.

EHSV vo svojom stanovisku poukazuje na to, že osvedčenie uľahčí ľuďom cestovanie, ale navrhovaným nariadením sa nestanovuje povinnosť zaočkovať sa ani právo na očkovanie. „Toto osvedčenie musí byť transparentné a musí zaručiť ochranu nášho súkromného života,“ zdôrazňuje spravodajca stanoviska George Vernicos.

Sociálne a etické aspekty, ktoré sa majú zohľadniť

Osvedčenie potvrdí nielen to, že osoba bola zaočkovaná, ale poskytne i aktuálne výsledky PCR testu alebo informáciu o prekonaní infekcie SARS-CoV-2.

Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť jeho rýchle, bezplatné a nediskriminačné zavedenie. EHSV tiež zdôrazňuje, že osvedčenie nesmie viesť k diskriminácii na pracovisku ani otvárať dvere mzdovému dumpingu zamestnávaním očkovaných osôb z tretích krajín.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane osobných údajov, a preto je kľúčové, aby všetky členské štáty mali interoperabilné systémy s rovnako prísnymi ustanoveniami na ochranu údajov. (at)