Aiškiai pripažintas svarbus EESRK vaidmuo Konferencijoje dėl Europos ateities

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas buvo pakviestas prisijungti prie konferencijos, kurioje bus nubrėžta būsimos ES raidos kryptis, valdymo organo.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo 2019 m. liepos mėn. politinėse gairėse, skirtose tuomet būsimai Europos Komisijai, paragino surengti Konferenciją dėl Europos ateities, kad piliečiai galėtų išsakyti savo nuomonę apie būsimą ES raidą.

Remdamiesi šiomis gairėmis, trijų pagrindinių ES institucijų (Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES Tarybos) pirmininkai 2021 m. kovo 10 d. pasirašė bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities, kurioje jie apibrėžė tikslią jos paskirtį (bendradarbiavimas su piliečiais), turinį (užtikrinti dvejopą – žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir didinti Europos atsparumą, konkurencingumą bei solidarumą) ir terminus (išvados turėtų būti parengtos iki 2022 m. pavasario).

Konferencijos dėl Europos ateities valdymą užtikrins vykdomoji valdyba, nes ji prižiūrės Konferencijos darbą ir tiesiogiai atsiskaitys Konferencijos plenarinei asamblėjai.

EESRK, kaip Europos pilietinės visuomenės namai ir tiltas, jungiantis Europos institucijas ir organizuotą pilietinę visuomenę, buvo pakviestas prisijungti prie šios vykdomosios valdybos.

EESRK pirmininkė Christa Schweng dalyvavo visuose valdybos posėdžiuose.

EESRK šiuo metu tobulina Konferencijai dėl Europos ateities skirtą savo indėlį ir gali remtis bent trimis savo pagrindiniais ramsčiais:

  • savo 329 nariais, atstovaujančiais visiems socialiniams sluoksniams (darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir plačiajai pilietinei visuomenei) visose 27 valstybėse narėse,
  • savo sukurtu tinklu su nacionalinėmis ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis ir
  • savo ryšių grupe – pilietinės visuomenės organizacijų tinklu, kuris, nors ir nėra tiesiogiai atstovaujamas EESRK, palaiko glaudžius ryšius su juo, dar labiau padidindamas pasiekiamą auditoriją.

EESRK yra labiau nei bet kada anksčiau įsitikinęs, kad konkrečiai ir veiksmingai prisidėdamas prie Konferencijos dėl Europos ateities jis gali iš tiesų pakeisti padėtį ir užtikrinti, kad Europos pilietinės visuomenės balsas skambėtų garsiai ir aiškiai. (sm)