Conferința privind viitorul Europei recunoaște pe deplin rolul central al CESE

Comitetul Economic și Social European a fost invitat să se alăture principalului organism al Conferinței, cel care va trasa cursul viitoarei dezvoltări a UE.

În orientările sale politice din iulie 2019 pentru viitoarea Comisie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita organizarea unei Conferințe privind viitorul Europei (CoFoE) pentru a da posibilitatea cetățenilor să aibă un cuvânt de spus în ce privește viitoarea dezvoltare a UE.

Pornind de la aceste orientări, președinții celor trei instituții principale ale UE (Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene) au semnat, la 10 martie 2021, o Declarație comună în care se definesc domeniul de aplicare (dezbaterea cu cetățenii), conținutul (realizarea dublei tranziții ecologice și digitale, precum și consolidarea rezilienței, competitivității și solidarității Europei) și calendarul (concluziile urmând să fie redactate până în primăvara anului 2022).

Comitetul Executiv este pilonul central al structurii de guvernanță a Conferinței privind viitorul Europei, fiind organismul care supervizează lucrările conferinței și raportează în fața Plenului Conferinței.

CESE – „Casa” societății civile europene –, care constituie o punte de legătură între instituțiile europene și societatea civilă organizată, a primit invitația de a face parte din Comitetul Executiv.

Christa Schweng, președinta CESE, a luat parte la toate ședințele Comitetului executiv care au avut loc până acum.

Între timp, CESE elaborează detaliile contribuției sale la Conferința privind viitorul Europei. Comitetul se poate baza pe trei puncte forte în acest sens:

  • cei 329 de membrii ai săi, care provin din toate categoriile societății (angajatori, sindicate și societatea civilă în general), din toate cele 27 de state membre,
  • rețeaua sa consacrată de consilii economice și sociale naționale și
  • Grupul său de legătură – o rețea a societății civile, care, deși nu este reprezentată direct în cadrul CESE, are legături solide cu Comitetul și îi amplifică vizibilitatea.

CESE are convingerea mai fermă ca niciodată că, prin contribuții specifice și concrete la Conferința privind viitorul Europei, poate aduce schimbări profunde, garantând că vocea societății civile europene se va face auzită clar și răspicat. (sm)