ETSK vaatii tietojenvaihtoa digitaali- ja yhteistyötaloutta ajatellen

ETSK kehottaa EU:n jäsenvaltioita tehostamaan koordinointia verotuskysymyksissä Euroopan ja kansainvälisellä tasolla digitaali- ja yhteistyötaloutta silmällä pitäen. Uudella talouden alalla sovellettavan veropolitiikan tiiviimpi koordinointi sekä välineiden ja käytännön ratkaisujen kehittäminen voisivat parantaa verosäännösten noudattamista, varmistaa reilun kilpailun ja avata tämän uuden talouden alan koko potentiaalin.

ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja OECD:n/G20-ryhmän nykyiseen yhteistyöhön tässä asiassa, mutta kannustaa jäsenvaltioita 15. heinäkuuta 2020 pidetyssä täysistunnossa antamassaan lausunnossa etsimään ratkaisuja EU:n tasolla, jos kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan suunnitellusti vuoden 2020 loppuun mennessä. Komitea ehdottaa selkeitä ja yhdenmukaistettuja raportointivelvoitteita digitaalisille ja yhteistyöhön perustuville yrityksille sekä toimivaa ja oikeasuhteista järjestelmää tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi EU:n tasolla, jos kansainvälinen sopimus viivästyy.

ETSK:n täysistunnossa lausunnon esittelijä Ester Vitale kiinnitti erityistä huomiota toimien kiireellisyyteen. ”Verotus ja veropolitiikka on mukautettava yhteistyötalouden jatkuvaan kehitykseen. Kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten elinten on toimittava tehokkaasti ja nopeasti vastatakseen tehtävän asettamiin haasteisiin. Ratkaisu olisi mieluiten löydettävä kansainvälisellä tai jopa globaalilla tasolla”, Vitale sanoi ja täsmensi, että ”nykyiset verosäännöt ja -mallit on mukautettava uuteen liiketoimintaympäristöön”. (mp)