CESE insistă asupra schimbului de date în domeniul economiei digitale și al economiei colaborative

CESE îndeamnă statele membre ale UE să își intensifice coordonarea în materie fiscală la nivel european și internațional în contextul economiei digitale și colaborative. O coordonare mai strânsă a politicilor fiscale aplicabile noului sector economic și elaborarea de instrumente și soluții de lucru ar putea îmbunătăți respectarea normelor fiscale, ar asigura o concurență loială și ar putea exploata întregul potențial al acestui nou sector economic.

CESE salută cooperarea existentă între Comisia Europeană, statele membre ale UE și ale OCDE/G20 cu privire la această chestiune și încurajează statele membre, prin avizul adoptat de Adunarea Plenară a CESE la 15 iulie 2020, să găsească soluții la nivelul UE în cazul în care nu se ajunge, așa cum a fost prevăzut, la un acord internațional până la sfârșitul anului 2020 și nici în viitorul apropiat. Comitetul a propus obligații de raportare clare și armonizate pentru întreprinderile digitale și colaborative și un sistem funcțional și proporțional pentru colectarea și schimbul de date la nivelul UE, în cazul în care acordul internațional înregistrează întârzieri.

La sesiunea plenară a CESE, raportoarea avizului, Ester Vitale, a atras în mod special atenția asupra nevoii urgente de a acționa. „Impozitarea și politicile fiscale trebuie să se adapteze, în contextul dezvoltării continue a economiei colaborative. Este deosebit de important ca instituțiile internaționale, europene și naționale să acționeze rapid și eficient pentru a răspunde provocărilor specifice acestui domeniu. Ar trebui, de preferință, să se găsească o soluție la nivel internațional sau chiar la nivel mondial”, a declarat dna Vitale, precizând că „actualele norme și modele fiscale trebuie adaptate la noul mediu de afaceri”. (mp)