EESK mudina apmainīties ar datiem saistībā ar digitālo un sadarbīgo ekonomiku

EESK aicina ES dalībvalstis Eiropas un starptautiskā līmenī intensīvāk koordinēt nodokļu jautājumus, lai veicinātu digitālās un sadarbīgās ekonomikas attīstību. Ciešāk koordinējot jaunās ekonomikas nozares nodokļu politiku un izstrādājot instrumentus un darba risinājumus, varētu uzlabot nodokļu saistību izpildi, nodrošināt godīgu konkurenci un izmantot visu šīs jaunās ekonomikas nozares potenciālu.

Atzinīgi vērtēdama Eiropas Komisijas, ES dalībvalstu un ESAO/G20 sadarbību šajā jautājumā, EESK tomēr savā atzinumā, kas pieņemts 2020. gada 15. jūlija plenārsesijā, aicina dalībvalstis rast risinājumus ES līmenī, ja līdz 2020. gada beigām netiks panākta plānotā starptautiskā vienošanās un ja pārredzamā nākotnē tāda nebūs sagaidāma. Gadījumam, ja starptautiska nolīguma pieņemšana kavēsies, Komiteja ierosina digitālajiem un sadabīgās ekonomikas uzņēmumiem noteikt skaidras un saskaņotas ziņošanas prasības, kā arī funkcionālu un proporcionālu ES līmeņa datu vākšanas un apmaiņas sistēmu.

EESK plenārsesijā atzinuma ziņotāja Ester Vitale vērsa uzmanību uz to, ka ir jārīkojas bez kavēšanās. “Nodokļu sistēma un fiskālā politika ir jāpielāgo, ņemot vērā pastāvīgās norises sadarbīgajā ekonomikā. Lai varētu risināt tās izvirzītos uzdevumus, starptautiskajām, Eiropas un valstu iestādēm ir jārīkojas efektīvi un ātri. Risinājumu būtu vēlams rast starptautiskā vai pat pasaules līmenī," norādīja Ester Vitale, uzsverot, ka "pašreizējie nodokļu noteikumi un modeļi ir jāpielāgo jaunajai uzņēmējdarbības videi." (mp)