EGSO se zalaže za razmjenu podataka za digitalnu ekonomiju i ekonomiju suradnje

EGSO poziva države članice EU-a da pojačaju koordinaciju u području oporezivanja digitalne ekonomije i ekonomije suradnje na europskoj i međunarodnoj razini. Boljom koordinacijom poreznih politika primjenjivih na novi gospodarski sektor i osmišljavanjem novih instrumenata i radnih rješenja mogla bi se poboljšati porezna disciplina, osigurati pošteno tržišno natjecanje i iskoristiti puni potencijal tog novog gospodarskog sektora.

EGSO pozdravlja suradnju koju u ovom području ostvaruju Europska komisija, države članice EU-a i OECD/G20, a u mišljenju koje je usvojio na plenarnom zasjedanju održanom 15. srpnja 2020. potiče države članice da – ukoliko se planirani međunarodni sporazum ne postigne do kraja 2020. i ako se njegovo postizanje ne može predvidjeti u skorijoj budućnosti – rješenja pronađu na razini EU-a. Odbor je predložio jasne i usklađene obveze izvješćivanja za poduzeća digitalne i suradničke ekonomije te funkcionalan i proporcionalan sustav prikupljanja i razmjene podataka na razini EU-a za slučaj da dođe do kašnjenja u postizanju međunarodnog sporazuma.

Na plenarnom zasjedanju EGSO-a izvjestiteljica koja radi na tom mišljenju, Ester Vitale, posebno je ukazala na hitnu potrebu za djelovanjem. „Načini oporezivanja i porezne politike moraju se prilagođavati stalnom razvoju suradničke ekonomije. Međunarodne, europske i nacionalne institucije moraju djelotvorno i brzo djelovati kako bi se suočile s izazovima koje to donosi. Poželjno je pronaći rješenje na međunarodnoj ili čak globalnoj razini,“ izjavila je gđa Vitale i navela da se „postojeća porezna pravila i modeli moraju prilagoditi novom poslovnom okruženju“. (mp)