Kielivaihtoehdot:

Hyvät lukijat

Nuorilla on elintärkeä rooli yhteiskuntiemme tulevaisuuden muotoilussa. Heidän energiansa, intonsa ja tuoreet näkemyksensä ovat korvaamattoman arvokkaita pyrittäessä ratkaisemaan aikamme monimuotoisia haasteita, erityisesti torjumaan ilmastonmuutosta. Olemme nuorisoliikkeelle kiitollisuudenvelassa sen omistautumisen, kovan työn ja vaikuttavan asiantuntemuksen takia.

Tärkeitä päivämääriä

Asian ytimeen

Tällä palstalla ETSK:n jäsenet jakavat näkemyksiään EU:n asialistalla olevista ajankohtaisista aiheista. Tällä kertaa ETSK:n jäsen Rudolf Kolbe selittää, miten puun käyttäminen rakentamisessa voi auttaa vähentämään rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Kolbe on aihetta käsittelevän, EU:n puheenjohtajavaltion Ruotsin pyynnöstä laaditun ETSK:n lausunnon esittelijä. Lausuntoa käsitellään ETSK:n maaliskuun täysistunnossa.

Puuta käyttämällä voidaan luoda rakennuksia, jotka vastaavat sekä periaatteitamme että elämisen tason vaatimuksia

Rudolf Kolbe

Rakennusalalla on huomattava vaikutus hiilidioksidipäästöihin Euroopan unionissa ja koko maailmassa. On tärkeää pienentää sen jalanjälkeä, ja puurakentamisen edistäminen on tärkeä keino päästöjen vähentämisessä sekä vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Maaliskuun numeroa varten pyysimme ETSK:n jäsentä Nicoletta Merloa vastaamaan kysymykseen, joka on keskeisellä sijalla hänen laatimassaan uudessa lausunnossa ”Nuorten rooli vihreässä siirtymässä”. Lausunto on määrä hyväksyä ETSK:n maaliskuun täysistunnossa.

Nicoletta Merlo: ”Kuunnelkaa, mitä nuorilla on sanottavanaan”

ETSK-info: Millainen rooli nuorilla pitäisi olla vihreässä siirtymässä?

Nicoletta Merlo: Nuorilla voi ja täytyy olla ratkaiseva rooli vihreässä siirtymässä ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että poliittisten johtajien tänään tekemät ilmastonmuutokseen ja ympäristökysymyksiin liittyvät päätökset vaikuttavat ennen kaikkea nuoriin ja tuleviin sukupolviin, joilla on näin ollen oikeus ilmaista mielipiteensä.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

”Yllätysvieras”-palstalla esitellään ansioituneiden tutkijoiden, toimittajien ja kulttuuripersoonien työtä. Tämän kuukauden vieras on amerikkalainen elokuvaohjaaja, tuottaja ja elokuvaaja Evgeny Afineevsky, joka on tehnyt dokumenttielokuvia sodista Ukrainassa ja Syyriassa.

Evgeny Afineevsky: ”Jokainen meistä on vesipisara, yhdessä olemme valtameri”

ETSK-info: Teitte muutama vuosi sitten ensimmäisen Ukrainaa käsittelevän, Oscar-ehdokkaaksikin nimetyn elokuvanne ”Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”. Nyt olette palannut aiheeseen uudella elokuvalla ”Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”. Onko se tarinan jatko-osa?

Evgeny Afineevsky: ”Winter on Fire” oli kampanja rauhan puolesta. Helmikuussa 2022 tunsin elokuvantekijänä, että tarinaan on palattava ja että on tärkeää tuoda esille, miten siitä on päädytty nyt käytävään sotaan. En siis sanoisi, että ”Freedom on Fire” on jatko-osa. Se valottaa yhteyksiä eri tapahtumien välillä Maidanin vallankumouksesta aina nykyhetkeen. Tämä sotahan on jatkunut jo kahdeksan vuotta. Kyse on taistelusta ihmisarvon, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Uutisia ETSK:sta

On aika laatia EU:n sinisen kehityksen ohjelma: ETSK käynnistää työnsä vesiasioiden parissa

Koska veden niukkuus ja saastuminen aiheuttavat edelleen maailmanlaajuisia haasteita, EU:n nykyinen poliittinen kehys vaikuttaa riittämättömältä. Korkean tason vesiasiantuntijat kokoontuivat ETSK:ssa 27. helmikuuta etsimään mahdollisia ratkaisuja asiaan. Kuulemistilaisuus on alku ETSK:n työlle vesiasioiden parissa. 

Svjatlana Tsihanouskaja ETSK:ssa: ”Valko-Venäjä ei saa olla Putinin lohdutuspalkinto”

ETSK:n helmikuun täysistunnossa Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtaja Svjatlana Tsihanouskaja kehotti EU:n toimielimiä tukemaan Valko-Venäjän kansaa autoritarismia vastaan. Valko-Venäjän on voitava kuulua eurooppalaiseen perheeseen, ja tämä on mahdollista vain kaikkien EU:n toimielinten aktiivisella tuella. 

Ukrainan kansalaisyhteiskunnan tukemista on jatkettava niin kauan kuin se on tarpeen

Vain päivää ennen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuosipäivää ETSK antoi päätöslauselman, jossa se peräänkuuluttaa Ukrainan nopeaa liittymistä EU:hun niin, että laajentumista koskevat periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon. ETSK kannattaa Ukrainaan kohdistuvia hyökkäysrikoksia käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamista ja korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on jatkettava Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

Eurooppalaisilla yrityksillä on yhä enemmän vaikeuksia palkata päteviä työntekijöitä

ETSK järjesti 22. helmikuuta pitämässään täysistunnossa keskustelun, jossa varoitettiin yritysten lisääntyvistä vaikeuksista hankkia ammattitaitoista työvoimaa ja korostettiin, että kaikilla tasoilla tarvitaan kiireesti kokonaisvaltaista osaamisstrategiaa. 

EU:n lainsäädännön avulla olisi hillittävä lyhytaikaisten vuokramajoituspalvelujen vaikutuksia paikallisyhteisöjen elämään ja paikallisiin yrityksiin

ETSK korostaa helmikuussa antamassaan lausunnossa, että kansallisia ja paikallisia viranomaisia olisi kehotettava tekemään vaikutustenarviointeja, jotta saadaan selville, miten verkkoalustojen välityksellä tapahtuva lyhytaikainen majoitusvuokraus vaikuttaa paikallisten asukkaiden elämään ja esimerkiksi hotellien ja muiden majoitus- ja ravitsemispalveluyritysten toimintaan.

Talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta on päästävä pikaisesti sopimukseen

ETSK antoi täysistunnossaan 24. helmikuuta lausunnon komission tiedonannosta, jossa se esittää linjauksensa EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistamiseksi. ETSK korostaa, että sopimukseen on päästävä pikaisesti, mutta suunnitelman yksityiskohdat kaipaavat vielä työstämistä.

Vuotuinen selvitys kestävästä kasvusta 2023: sujuvan viestinnän avulla tulee tuoda esille Euroopan yhdentymishankkeen hyödyt

ETSK ottaa 23. helmikuuta antamassaan lausunnossa kantaa Euroopan komission tiedonantoon ”Vuotuinen selvitys kestävästä kasvusta 2023” ja kehottaa komissiota panostamaan viestintään EU:n edessä olevista haasteista ja siitä, mitä niiden ratkaisemiseksi on tehtävä. 

Lasi puoliksi täynnä: kansalaisyhteiskuntapäivien osallistujat ilmaisivat huolensa mutta suhtautuivat myös luottavaisesti kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuteen Euroopassa

ETSK:n 1.–3. maaliskuuta 2023 järjestämillä kansalaisyhteiskuntapäivillä esitettyjen ehdotusten tavoitteena oli paitsi suojella EU:n kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia myös laajentaa niitä sekä varmistaa nuorille sukupolville vankka perusta, jolle rakentaa elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa.

Uutisia ryhmiltä

Uusia askeleita kohti Ukrainan jälleenrakentamista

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä tapasi vuosi Venäjän perusteettoman hyökkäyksen alkamisen jälkeen Ukrainan elinkeinoelämän järjestöjen johtajia keskustellakseen maassa vallitsevasta liiketoimintatilanteesta ja saadakseen ensi käden tietoa siitä, mitä ukrainalaisyritykset tarvitsevat välitöntä selviytymistä varten sekä jälleenrakentamista silmällä pitäen.

Sosiaalinen Eurooppa: Ukrainan parlamentti hyväksyi sosiaalisia oikeuksia ja työehtosopimusneuvotteluja suojelevan lain

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Ukrainan parlamentti hyväksyi 23. helmikuuta 2023 lain, jolla vahvistetaan sosiaalisia oikeuksia suojelemalla työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja. Tämä on virstanpylväs ukrainalaisten työntekijöiden suojelussa ja maan EU:hun liittymisessä. 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän kutsu konferenssiin aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot eurooppalaisen demokratian puolustajina ja vahvistajina”

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

Millainen on kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli eurooppalaisen demokratian vahvistamisessa? Millainen on kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja päätöksentekijöiden suhteiden nykytila? Miksi tämä on tärkeää ja mitä voimme oppia EU:n jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä?

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

”Siellä, silmän kantamattomissa”: ETSK:n nuorisotapahtuma päättyy musiikilliseen kunnianosoitukseen Ukrainalle

ETSK:ssa pidetään 24. maaliskuuta musiikkiesitys osana ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”- nuorisotapahtuman päätöstilaisuutta. Esitys, johon kuuluu lauluja arkielämän sankareista, on kunnianosoitus Ukrainan taistelulle demokratian ja vapauden puolesta.