Rubriigis „Otse asja kallale“ palume komitee liikmetel tutvustada oma arvamuste kõige olulisemaid punkte. Seekord juhib Felipe Medina Martin tähelepanu oma arvamuse punktidele, mis võivad aidata parandada ühtse turu toimimist. Tema arvamus teemal „30 aastat ühtset turgu: kuidas parandada ühtse turu toimimist“ esitatakse vastuvõtmiseks täiskogu aprilli istungjärgul.  (ehp)