V naší rubrice „K věci“ žádáme členy EHSV, aby čtenářům přiblížili nejdůležitější body svých stanovisek. Tentokrát naše pozvání přijal Felipe Medina Martin, který nám vysvětlil, jak konkrétně ve svém stanovisku navrhuje zlepšit fungování jednotného trhu. Jeho stanovisko s názvem „30 let jednotného trhu – jak dále vylepšit jeho fungování“ bude předloženo na dubnovém plenárním zasedání.  (ehp)