Traditsiooniline avatud uste päev toimub laupäeval, 6. mail 2023, mil külastajad saavad taas füüsiliselt kohale tulla. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühendab jõud teiste ELi institutsioonidega ja võtab vastu külastajaid, kes tahavad ELi kohta rohkem teada saada.

Pärast pandeemiast tingitud pikka pausi on külastajatel taas võimalus saada rohkem teavet Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohta ning avastada, milline on selle ainsa Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonda esindava institutsiooni mõju. Külastajaid võtavad vastu komitee liikmed ja töötajad, kes vastavad nende küsimustele.

Euroopa oskusteaasta 2023 osana on sellel aastal eritähelepanu all elukestva õppe võimalused.

Külalisi oodatakse laupäeval, 6. mail 2023 kell 10.00–18.00 Brüsselis Jacques Delors’i hoones. (mp)