Tradiční Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6. května 2023, tentokrát opět za osobní účasti. EHSV spojí své síly s ostatními orgány a institucemi EU a přivítá návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět, jak vlastně EU funguje.

Po delší odmlce způsobené pandemií budou mít návštěvníci opět možnost blíže poznat Evropský hospodářský a sociální výbor a a zjistit, v čem konkrétně spočívá úloha této jediné instituce zastupující organizovanou občanskou společnost v Evropě. Návštěvníky přivítají na místě členové i zaměstnanci, kteří budou odpovídat na jejich otázky.

Vzhledem k tomu, že rok 2023 je Evropským rokem dovedností, bude se letos věnovat zvláštní pozornost možnostem celoživotního učení.

Dveře budovy Jacques Delors v Bruselu budou návštěvníkům otevřeny v sobotu 6. května 2023 od 10:00 do 18:00. (mp)