Ιθαγένεια

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 104

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 14/02/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/216-EESC-2006-239
Σύνοδος ολομέλειας: 
424 -
Feb 14, 2006 Feb 15, 2006

Fundamental Rights Agency

Opinion
Εγκριθείσα on 10/12/2003
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/149-EESC-2003-1615
Σύνοδος ολομέλειας: 
404 - Dec 10, 2003

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

18/11/2019
News

Nationality is a bond between a citizen and a state, whether by birthright or by naturalisation. However, in recent years several EU Member States have set up investor citizenship and residence schemes to attract investment. According to an opinion adopted by the European Economic and Social Committee (EESC) at its October plenary session, this practice poses serious risks and should be banned in all EU Member States.

Pages