Δασοκομία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 14

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 30/09/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/836-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/813-EESC-2021-EESC-2021-00187-00-00-PAC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Equivalence of EU and UK rules on forest reproductive material

Opinion
Εγκριθείσα on 10/12/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/122-EESC-0000

The European packaging sector comprises five main sub-sectors. "Paper and board" (including paper bags and cartons) is the largest consumer packaging category with a~34% share of the total packaging market. "Rigid plastics" (tubs, pots and jars etc.) is the second-largest packaging category with a ~27% share and is one of the faster‑growing categories, forecast to grow above real GDP (~4% per year) until 2015.

Industrial changes in the European packaging sector

Downloads: 

Infopack CCMI/122

Opinion
Εγκριθείσα on 10/07/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/624-EESC-2013-7444
Σύνοδος ολομέλειας: 
500 -
Jul 09, 2014 Jul 10, 2014

 

 

The EESC welcomes the new EU Forest Strategy. Against the backdrop of growing demands on and threats to forests, as well as many EU sectoral policies and associated rules affecting forestry and forests, the new strategy is sorely needed. The EESC therefore urges both the Commission and the Member States to ensure that the strategy is effectively and efficiently implemented.

 

New EU Forest Strategy

Event

The EESC is organising an online public hearing to gather stakeholders' and civil society's views on the new EU Forest Strategy for 2030, which will feed into the preparation of the EESC opinion on this topic.

14/09/2021

Pages