Δασοκομία

This page is also available in

Displaying 1 - 9 of 9
Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/836-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 08/12/2021)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/832-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
567 -
Feb 23, 2022 Feb 24, 2022

Ενημερωτικό σημείωμα: Minimising the risk of deforestation and forest degradation associated with products placed on the EU market

Opinion
Εγκριθείσα on 27/01/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/813-EESC-2021-EESC-2021-00187-00-00-PAC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Equivalence of EU and UK rules on forest reproductive material

Opinion
Εγκριθείσα on 10/12/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/122-EESC-0000

The European packaging sector comprises five main sub-sectors. "Paper and board" (including paper bags and cartons) is the largest consumer packaging category with a~34% share of the total packaging market. "Rigid plastics" (tubs, pots and jars etc.) is the second-largest packaging category with a ~27% share and is one of the faster‑growing categories, forecast to grow above real GDP (~4% per year) until 2015.

Industrial changes in the European packaging sector

Downloads: 

Infopack CCMI/122

Opinion
Εγκριθείσα on 10/07/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/624-EESC-2013-7444
Σύνοδος ολομέλειας: 
500 -
Jul 09, 2014 Jul 10, 2014

 

 

The EESC welcomes the new EU Forest Strategy. Against the backdrop of growing demands on and threats to forests, as well as many EU sectoral policies and associated rules affecting forestry and forests, the new strategy is sorely needed. The EESC therefore urges both the Commission and the Member States to ensure that the strategy is effectively and efficiently implemented.

 

New EU Forest Strategy