Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκία» - Related Publications and other work