Съвместен консултативен комитет „ЕС – Турция“ - Related Publications and other work