Παρατηρητήριο της Ψηφιακής Μετάβασης και της Ενιαίας Αγοράς - Related Publications and other work