Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους τοποθετεί την πολιτιστική και τη δημιουργική διάσταση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του κύματος ανακαινίσεων, και αποτελεί εφαλτήριο για την πράσινη μετάβαση. Με αυτά τα λόγια, η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng συνόψισε τη θέση της ΕΟΚΕ σχετικά με αυτήν τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής, στη συνάντησή της με την Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία Mariya Gabriel, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 23 Μαρτίου 2022.

«Συμφωνούμε απολύτως με το στόχο να παρέχουμε σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε αγαθά που είναι κυκλικά και μικρότερης έντασης άνθρακα στους χώρους διαβίωσης και εργασίας τους, στα δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, χάρη σε πρακτικές εμπειρίες» είπε η κ. Schweng. Τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και προσβλέποντας στο μέλλον, πρόσθεσε: «Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να εμπλακεί ενεργά στη συμμετοχική προσέγγιση του κινήματος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, προκειμένου να διασφαλίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, να τους προσφέρει λύσεις και να βελτιώσει την καθημερινότητά τους».

Αναφερόμενη στις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας και την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, η κ. Gabriel τόνισε τη σημασία τέτοιου είδους έργων σήμερα: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικότερο από ποτέ να μπορούμε να διακρίνουμε ελπίδα στο μέλλον μας, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για τον σκοπό αυτόν. Και αυτή ακριβώς είναι η σημασία του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Η ΕΟΚΕ αποτελεί ουσιαστικό εταίρο για την επιτυχία του. Όλοι μαζί, θα διασφαλίσουμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή κατά τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις τοπικές κοινότητες, τους Ευρωπαίους πολίτες και τα σπίτια τους».

Η Επίτροπος δήλωσε ότι κατά την κρίση της η συμμετοχική προσέγγιση είναι «καίριας σημασίας για τη διατήρηση του διαλόγου με τους πολίτες», προσθέτοντας: «η ιδέα της συνδημιουργίας και της συνεργασίας είναι αυτή ακριβώς που ενέπνευσε την πρωτοβουλία μας». Εξήρε τις προτάσεις της ΕΟΚΕ, όπως την πρόταση για τη δημιουργία πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών για την παροχή στήριξης σε τοπικό επίπεδο και την πρόθεση να διοργανωθεί ειδική διάσκεψη σε σχέση με το ετήσιο φεστιβάλ του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στις 9-12 Ιουνίου 2022. Ένα άλλο σημαντικό βήμα θα είναι η έναρξη λειτουργίας, τον Απρίλιο του 2022, του εργαστηρίου του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, μιας ομάδας προβληματισμού και δράσης για τη συνδημιουργία, την πρωτοτυποποίηση και τη διενέργεια δοκιμών.