EESK är redo att delta aktivt i det nya europeiska Bauhaus

Det nya europeiska Bauhaus sätter en kulturell och kreativ dimension i centrum av den europeiska gröna given och renoveringsvågen, och utgör en språngbräda för den gröna omställningen. I dessa ordalag sammanfattade EESK:s ordförande Christa Schweng kommitténs syn på kommissionens nya initiativ vid mötet med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, under EESK:s plenarsession den 23 mars 2022.

”Vi ställer oss till fullo bakom målet att rent praktiskt ge alla medborgare tillgång till cirkulära och mindre koldioxidintensiva varor – där de lever och arbetar, i offentliga byggnader och bostäder”, sade Christa Schweng. Hon betonade vikten av att involvera det civila samhällets organisationer och att blicka framåt, och lade till: ”EESK är redo att delta aktivt i de deltagandebaserade aspekterna av den nya europeiska Bauhausrörelsen för att säkerställa en givande dialog med medborgarna och det civila samhället, tillhandahålla lösningar och förbättra medborgarnas vardag.”

Mariya Gabriel talade om de allvarliga följderna av pandemin och kriget i Ukraina och betonade att projekt som det nya europeiska Bauhaus är mycket viktiga: ”Jag menar att det är viktigare än någonsin att vi blickar in i framtiden med förtröstan och att vi fortsätter att samarbeta i detta syfte. Det är precis vad det nya europeiska Bauhaus står för. EESK:s bidrag är avgörande för att vi ska röna framgångar. Tillsammans kommer vi se till att det nya europeiska Bauhaus i största möjliga mån omsätts i praktiken så nära lokalsamhällen, europeiska medborgare och deras hem som möjligt.”

Kommissionären pekade på den deltagandebaserade strategins betydelse för att hålla i gång en dialog med medborgarna och lade till: ”Denna idé om medskapande och samarbete utgör själva grundvalen för vårt initiativ.” Hon lovordade EESK:s initiativ, såsom förslaget att inrätta en plattform för det civila samhället för stöd på lokal nivå och avsikten att anordna en särskild konferens i samband med det nya europeiska Bauhaus årliga festival den 9–12 juni 2022. Ett annat viktigt steg är lanseringen av det nya europeiska Bauhauslaboratoriet i april 2022. Det utgör ett forum för eftertanke och handling om medskapande, prototyputveckling och testning.