Ποια μορφή θα πρέπει να έχει η βιώσιμη ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση COVID-19; Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα που θα πρέπει να αξιοποιήσει η ΕΕ για να εξασφαλίσει ένα ευοίωνο μέλλον στους πολίτες της; Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που θα τεθούν κατά τις «Ημέρες της κοινωνίας των πολιτών» της ΕΟΚΕ για το έτος 2021, οι οποίες θα διεξαχθούν διαδικτυακά από τις 1 έως τις 5 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών έχει συμβάλει ουσιωδώς στην αντιμετώπιση των αναρίθμητων προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις δημόσιες αρχές που πασχίζουν να ξεπεράσουν τις πολλαπλές δυσκολίες που ανακύπτουν.

Αυτή η πρακτική εμπειρία της πιστοποιεί τη δυνατότητά της να καταθέσει πολύτιμες ιδέες στον διάλογο με θέμα την ανάκαμψη και να τροφοδοτήσει εγκαίρως με υλικό τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, τώρα που ―με την έξοδο από το αδιέξοδο της ηγεσίας της― ανοίγει ο δρόμος για την έναρξή της τον ερχόμενο Μάιο.

Στις «Ημέρες της κοινωνίας των πολιτών 2021» που διοργανώνει η ΕΟΚΕ, θα πραγματοποιηθούν αρκετές ενδιαφέρουσες συζητήσεις με πολλά υποσχόμενους ομιλητές, οι οποίες θα περιστραφούν γύρω από τα εξής καίρια θέματα:

  • την πολυεπίπεδη και βιώσιμη δημοκρατία στην Ευρώπη
  • την κοινωνική οικονομία και το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων με μέλημα τη βιώσιμη ανάκαμψη
  • τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάκαμψη της Ευρώπης
  • το μέλλον της εργασίας στην οικονομία της ευημερίας
  • τη δράση των νέων, τις συστημικές αλλαγές και την ανάκαμψη της Ευρώπης
  • την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως όχημα της βιώσιμης ανάκαμψης
  • τη συμβολή των σημαντικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στο «Κύμα ανακαινίσεων»
  • τη σημασία και την οικονομική αξία των εθελοντών στον δρόμο προς την ανάκαμψη, αλλά και πέραν αυτής.

Όσα άτομα και οργανώσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διάσκεψη, μπορούν να βρουν εδώ περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή. (dm)