Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021: Téarnamh Inbhuanaithe do Thodhchaí Shaoránaigh na hEorpa

Cén chuma ba cheart a bheith ar théarnamh inbhuanaithe ó ghéarchéim COVID-19 san Eoraip? Cad iad na príomhláidreachtaí ar cheart don Aontas Eorpach tarraingt orthu chun todhchaí dhearfach a chinntiú dá shaoránaigh? Is iad sin na ceisteanna a bheidh i gcroílár Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021 de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), a bheidh ar siúl ar líne ón 1 go dtí an 5 Márta.

Le linn na paindéime, bhí ról nach beag ag an tsochaí shibhialta eagraithe, ag tabhairt aghaidh ar an iliomad dúshlán a bhaineann le COVID-19, lena n-áirítear tacaíocht a thabhairt dʼúdaráis phoiblí a bhí ag streachailt le deacrachtaí ollmhóra.

Ciallaíonn an taithí phraiticiúil sin go bhféadfadh an tsochaí shibhialta tuiscintí tábhachtacha a roinnt maidir leis an bplean téarnaimh, chomh maith le hionchur tráthúil a chur leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, a bheidh ar siúl i mí na Bealtaine tar éis don tsáinn a bheith sáraithe maidir le ceannaireacht na comhdhála.

Beidh díospóireachtaí suimiúla le cainteoirí spreagúla ar fáil ag Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021. Díreofar ar na saincheisteanna seo a leanas:

  • daonlathas inbhuanaithe il-leibhéil san Eoraip
  • an geilleagair sóisialta agus an fhiontraíocht i measc an aosa óig chun téarnamh inbhuanaithe a bhaint amach
  • ról an oideachais agus an chultúir chun téarnamh inbhuanaithe san Eoraip a bhaint amach
  • todhchaí na hoibre i ngeilleagar na dea-bhaile
  • gníomhaíochas i measc an aosa óig, athrú córasach agus téarnamh san Eoraip
  • comhaontú glas sóisialta chun téarnamh inbhuanaithe a bhaint amach
  • an ról lárnach atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa rabharta athchóirithe
  • an ról agus an luach eacnamaíoch atá ag oibrithe deonacha maidir leis an téarnamh a bhaint amach agus ina dhiaidh sin.

Is féidir le duine ar bith a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh sa chomhdháil tuilleadh eolais a fháil agus clárú ina chomhair anseo. (dm)