Under en debat i EØSU den 24. januar kom det frem, at EU ikke opfylder målene i FN's 2030-dagsorden. Der er dog stadig håb forude. EU har nemlig mulighed for at tage føringen, bl.a. gennem økonomisk støtte, og EØSU spiller en vigtig rolle i forbindelse med overvågningen af processen.

EØSU's plenarforsamling i januar dannede rammerne for en debat med Guillaume Lafortune, næstformand for FN's Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), om gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Guillaume Lafortune præsenterede rapporten om bæredygtig udvikling i Europa 2022, der var udarbejdet med støtte fra EØSU. Ifølge Guillaume Lafortune opfylder EU ikke de fastsatte mål. Samtidig skorter det på fremskridt verden over, og især udviklingslandene, der kæmper med finansieringsvanskeligheder, sakker bagud.

I rapporten anbefales det, at EU slår til lyd for en global plan inden for FN for at øge den internationale økonomiske støtte til verdensmålene. EØSU's formand Christa Schweng var enig i denne idé og fremhævede, at EU's lederskab har stor betydning for skabelsen af globale forandringer.

EØSU vil også komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med Kommissionens første frivillige revision i juli 2023, hvor udvalget vil få til opgave at indhente synspunkter fra interessenter om fremskridtene med verdensmålene. EØSU anbefalede en tværgående tilgang til målene i betragtning af sammenhængen mellem målene for bæredygtig udvikling og deres respektive delmål og foreslog at lancere en ny platform for at fremme en struktureret inddragelse af civilsamfundet i politikker vedrørende målene for bæredygtig udvikling. (gb)