Nejdůležitější momenty hudebního představení „There, out of sight“, které vzdalo hold boji Ukrajinců za demokracii a svobodu, byly zachyceny formou videonahrávky, jež je nyní k dispozici na internetových stránkách EHSV.

Představení polské divadelní společnosti Teatr Navpaky oslavuje hrdinské chování obyčejných Ukrajinců, jejichž příběhy vypráví prostřednictvím písní. Jde o devět písní o mladých lidech, kteří se vypořádávají s různými životními situacemi v prostředí, jež kopíruje současné dění na válkou zmítané Ukrajině.

Smyslem tohoto představení bylo ukázat, že lidé statečně bojující za svobodu nejsou jen nějaké majestátní sochy z bronzu, ale že jde o obyčejné smrtelníky z masa a kostí, kteří mají svůj vlastní život, své radosti i starosti.

Představení se uskutečnilo 24. března v rámci závěrečné části každoroční akce EHSV pro mládež „Vaše Evropa, váš názor“. Písně zazněly v ukrajinštině a byly opatřeny anglickými titulky.

Záměrem EHSV bylo prostřednictvím této iniciativy zdůraznit, jak důležité je naslouchat mladým lidem, a rovněž v těchto neblahých časech vyjádřit podporu ukrajinskému lidu a solidaritu s tímto národem.

Podívejte se na video. (dm)