Mezinárodní den žen 2022

Maria Nikolopoulou, členka EHSV ze skupiny Zaměstnanci

Letošní oslava Mezinárodního dne žen je poznamenána pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině. Z obou těchto událostí je zřejmé, že v dobách politické, sociální a hospodářské nestability jsou práva žen ještě více pošlapávána.

Ukázalo se, že pracující ženy během pandemie častěji přicházely o své zaměstnání, byly při práci z domova pod větším tlakem z hlediska rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a v obdobích omezení volného pohybu osob byly ještě častěji oběťmi domácího násilí. Strukturální nerovnosti, které existovaly před pandemií, se dále prohloubily.

Válka mění pořadí priorit a boj o přežití musí být přirozeně na prvním místě. Ženy, ať už v rolích matek, pečovatelek, pracovnic, bojovnic či uprchlic, na to vždy doplácejí po fyzické i psychické stránce a jejich jedinou možností je nevzdat to a hledět vpřed.

Odborové hnutí a skupina Zaměstnanci v EHSV chtějí a musí projevit solidaritu se všemi ženami, jejichž životy a práva jsou v současné době ohroženy. Ženy celého světa, spojte se, obnovte mír a budujte spravedlivou a úspěšnou budoucnost pro nás všechny!