K věci

V naší rubrice „K věci“ jsme požádali Stojana Čukanova, aby shrnul hlavní body stanoviska k přezkumu směrnice o čištění městských odpadních vod. (ehp)