Runāsim bez aplinkiem!

Mūsu rubrikā “Runāsim bez aplinkiem!” mēs aicinājām Stoyan Tchoukanov norādīt uz svarīgiem elementiem, kas parādās atzinumā par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas pārskatīšanu. (ehp)