W punkt

W rubryce „W punkt” zwróciliśmy się do Stojana Czukanowa o omówienie ważnych elementów opinii w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (ehp)