I vores spalte "Lige til sagen" har vi bedt Stoyan Tchoukanov om at fremhæve vigtige elementer i udtalelsen om Revision af direktivet om rensning af byspildevand. (ehp)