Килиан Лохан: „Нуждаем се от лидери, на които можем да вярваме“

Килиан Лохан (Ирландия) ще бъде един от двамата заместник-председатели на ЕИСК за мандата от две години и половина от октомври 2020 г. до март 2023 г. Той ще отговаря за комуникацията.

След избирането си Килиан Лохан заяви: „Живеем в трудни времена: изправени сме пред глобална пандемия и произтичащите от нея последици за нашите икономики в момент, когато трябва да инвестираме спешно в преход от зависимостта от остарели енергийни системи. Нуждаем се от решения, които да са от полза за всички, и от лидери, на които можем да вярваме.

ЕИСК внася уникален глас в дискусиите... Нашето мнение трябва да достига до институциите на ЕС в ясна и категорична форма“.

В този критичен момент „ЕИСК може да внесе добавена стойност чрез изграждане на консенсус относно приноса си към новите политики и откриване на пропуски в законодателството, като внася конкретни предложения за тяхното преодоляване. Нашите становища са резултат от неуморната работа на нашите служители и членове за представяне на ценни уникални гледни точки, които в решаваща степен се ползват с подкрепата на различните групи на гражданското общество. Моят приоритет като заместник-председател ще бъде интензифицирането на тези усилия“, подчерта той.

Килиан Лохан е член на групата „Многообразие Европа“, назначен е в ЕИСК чрез сектора на околната среда, тъй като в Ирландия работи по политиката чрез ирландския екологичен стълб и е председател на Ирландската екологична мрежа.

Той е лидер в областта на кръговата икономика и учредител и първи председател на Европейската платформа на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика, за чието създаване допринесе.

Има богат опит като делегат на инициативи на ООН като преговорите в рамките на конференциите на страните за изменението на климата и Политическия форум на високо равнище за целите за устойчивото развитие.

Като главен изпълнителен директор на фондация „Зелена икономика“ Килиан Лохан е отговарял за редица амбициозни проекти, включително засаждането на над един милион дървета в Ирландия и създаването на резерват за дивата природа в Тобаго.

Той встъпи в длъжност като заместник-председател по комуникацията след мандат като говорител на категория „Околна среда и потребители“ в ЕИСК.

Той беше докладчик по редица важни становища, включително първата изчерпателна разработка на институционално равнище на ЕС за установяване на принципите на климатичната справедливост: Климатична справедливост, плановете за действие за кръговата икономика за 2015 г. и 2019 г., ангажимента за младежта, Документа за размисъл относно устойчива Европа и Достъпа до финансиране на борбата с изменението на климата. (mr)

Вижте видео посланието на заместник-председателя на ЕИСК по въпросите на комуникацията