Cillian Lohan: ”Tarvitaan luotettavaa johtajuutta”

Cillian Lohan (Irlanti) on toinen ETSK:n varapuheenjohtajista kahden ja puolen vuoden toimikaudella lokakuusta 2020 maaliskuuhun 2023. Hän vastaa viestintäasioista.

Valintansa jälkeen Cillian Lohan sanoi: ”Elämme haastavia aikoja, koska meidän on elettävä maailmanlaajuisen pandemian ja siitä taloudelle aiheutuvien seurausten kanssa aikana, jolloin on investoitava kiireelliseen siirtymään, jotta emme olisi enää riippuvaisia vanhentuneista energiajärjestelmistä. Tarvitaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia, ja tarvitaan luotettavaa johtajuutta.

ETSK:n rooli on ainutlaatuinen... Komitean panoksen EU:n toimielinkentässä on oltava kuuluva ja selkeä.”

Tänä kriittisenä aikana ”ETSK voi tuoda lisäarvoa luomalla yhteisymmärrystä panoksellaan uusiin toimintapolitiikkoihin ja kartoittamalla lainsäädännön puutteita sekä tekemällä konkreettisia ehdotuksia niiden korjaamiseksi. Komitean panos on tulosta henkilöstön ja jäsenten väsymättömästä työstä, jotta saataisiin aikaan arvokkaita ja ainutlaatuisia näkökulmia, joilla on näiden kaikkien kansalaisyhteiskunnan ryhmien tuki. Tämän työn vahvistaminen on ensisijainen tavoitteeni varapuheenjohtajana”, Lohan korosti.

Cillian Lohan on ”moninainen Eurooppa” -ryhmän jäsen, joka on nimetty ETSK:n jäseneksi ympäristöalalta. Hän on työskennellyt Irlannissa politiikan parissa Environmental Pillar -yhteistyöjärjestössä ja toiminut Irish Environmental Network -verkoston puheenjohtajana.

Hän on johtava hahmo kiertotalouden alalla ja oli Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin ensimmäinen puheenjohtaja ja mukana perustamassa tätä foorumia.

Hänellä on pitkä kokemus toimimisesta YK:n aloitteissa mm. ilmastosopimuksen osapuolikonferenssin neuvottelijana ja kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin jäsenenä.

Green Economy Foundation -säätiön toiminnanjohtajana Lohan on luotsannut lukuisia kunnianhimoisia hankkeita, joiden puitteissa on esimerkiksi istutettu Irlantiin yli miljoona puuta ja perustettu Tobagoon luonnonvaraisten eläinten rauhoitusalue.

Hän aloittaa ETSK:n viestinnästä vastaavana varapuheenjohtajana toimittuaan aiemmin eturyhmän ”kuluttajat ja ympäristö” tiedottajana.

Lohan on toiminut useiden tärkeiden lausuntojen esittelijänä. Näihin kuuluu Ilmasto-oikeudenmukaisuus, EU-toimielintason ensimmäinen kattava asiakirja ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaatteista, ja muina aiheina ovat olleet vuosina 2015 ja 2019 julkaistut kiertotaloutta koskevat toimintasuunnitelmat, nuorten osallistaminen, kestävää Eurooppaa käsittelevä pohdinta-asiakirja ja ilmastorahoituksen hyödyntäminen. (mr)

Viestinnästä vastaavan ETSK:n varapuheenjohtajan videoviesti: