Бъдете свързани и нека поддържаме връзка!

Семинарът „Свързване на ЕС“ за 2021 г. в Лисабон приключи. За четиринадесети път събрахме експерти в областта на комуникациите от организираното гражданско общество и пресслужбите, за да говорим за Европа, за която мечтаем. Сега е време да превърнем мечтата за силна, безопасна, сигурна, справедлива, приобщаваща и обещаваща Европа в реалност.

Бихме искали да благодарим на всички наши гости, оратори, модератори, журналисти, членове на ЕИСК, колеги и приятели за тези интензивни и творчески моменти в очарователния Лисабон. Всички можем да се гордеем със съвместния си успех.
Нека поддържаме връзка и да бъдем свързани.

Пресслужба на ЕИСК