Blijf verbonden en houd contact!

Het Connecting EU 2021 seminar in Lissabon is alweer voorbij. Voor de veertiende keer hebben wij communicatiedeskundigen uit het maatschappelijk middenveld en persvoorlichters bijeengebracht om te praten over het Europa waarvan wij dromen. Nu is de tijd gekomen om de droom van een sterk, veilig, betrouwbaar, eerlijk, inclusief en hoopvol Europa werkelijkheid te maken.

We willen alle gasten, sprekers, gespreksleiders, journalisten, EESC-leden, collega’s en vrienden bedanken voor deze drukke en creatieve dagen in het betoverende Lissabon. We mogen allemaal trots zijn op ons gezamenlijk succes.
Laten we contact houden en verbonden blijven.

Team Persdienst van het EESC