Глобално затопляне: ЕИСК призовава за нови данъчни мерки за намаляване на CO2

Новите данъци и допълнителни мерки по отношение на емисиите на CO2 ще помогнат, но няма да бъдат достатъчни: глобалното затопляне по всяка вероятност ще продължи освен ако не се намери начин за отстраняване на съществуващите емисии на CO2 от атмосферата. В становище, изготвено от Кристер Андерсон и прието на юлската пленарна сесия, Комитетът подчерта факта, че е необходима нова система, която да предвижда не само облагане с данъци на емисиите на CO2, но и изчистване на атмосферата от емисиите, които вече са в нея, съхраняване и използване на тези емисии за други цели.

В коментар, направен по време на пленарната сесия, г-н Андерсон заяви: „Важно е данъчното облагане да се използва за постигане на целите на Европа за неутралност по отношение на климата, но са необходими и допълнителни инструменти. Би било ефективно, ако наред с намаляването на емисиите на CO2 имахме и възможност да отстраняваме CO2 от атмосферата. Ето защо призоваваме за симетричен данъчен подход на основата на тази стратегия: приходите от данъците върху CO2 биха могли да се използват за финансиране на дейности за отстраняване на CO2 от атмосферата“.

ЕИСК препоръчва също посредством целеви инвестиции да се разработят нови технологии на европейско и национално равнище, които да дават възможност за както за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид (CCS), така и за неговото улавяне и оползотворяване (CCU). Тези мерки биха били допълнителна стъпка към намаляване на въздействието на емисиите на CO2, в духа на целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение относно изменението на климата.. (mp)