Globālā sasilšana. EESK aicina ieviest jaunus nodokļu pasākumus CO2 mazināšanai

Jauni nodokļi un papildu pasākumi saistībā ar CO2 emisijām ir labs sākums, taču ar to vien nepietiek: izskatās, ka globālā sasilšana turpināsies, ja vien atmosfērā netiks likvidētas jau esošās CO2 emisijas. Atzinumā, ko izstrādājis Krister Andersson un kas pieņemts jūlija plenārsesijā, Komiteja uzsver, ka ir vajadzīga jauna sistēma, kurā CO2 emisijas tiktu ne vien apliktas ar nodokļiem un tādējādi bremzētas, bet arī rastos iespēja likvidēt, noglabāt un citiem mērķiem izmantot tās emisijas, kuras jau ir atmosfērā.

Uzstājoties plenārsesijā, Krister Andersson norādīja: “Ir svarīgi izmantot nodokļu sistēmu, lai sasniegtu Eiropas klimatneitralitātes mērķus, taču ir vajadzīgi vēl citi instrumenti. Būtu labi, ja mēs spētu ne tikai samazināt CO2 emisijas, bet vienlaikus likvidēt arī tos oglekļa izmešus, kas jau atrodas atmosfērā. Tieši tāpēc mēs aicinām nodokļu jomā izmantot simetrisku pieeju, kuras pamatā ir šī stratēģija: no CO2 nodokļiem gūtos ieņēmumus var izmantot, lai finansētu CO2 likvidēšanu atmosfērā.”

EESK iesaka veikt arī mērķtiecīgus ieguldījumus, lai Eiropas Savienības un valstu līmenī izstrādātu jaunas tehnoloģijas, kas ļautu oglekli gan uztvert un uzglabāt, gan uztvert un izmantot. Šie pasākumi būtu nākamais solis ceļā uz CO2 emisiju ietekmes samazināšanu, kas atbilstu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām. (mp)