Колективните усилия на организациите на гражданското общество през изминалата година дадоха резултат и Конференцията за бъдещето на Европа успя да постигне значими резултати по въпроси, които засягат европейските граждани. С това послание председателят на ЕИСК Криста Швенг приветства Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за демокрацията и демографията, на пленарната сесия на ЕИСК на 15 юни 2022 г.

„Бяха приети четиридесет и девет предложения въз основа на препоръки на гражданите и принос на всички заинтересовани страни. Те включват редица ориентирани към бъдещето цели като изричното предоставяне на ЕИСК на ролята на посредник и гарант на дейностите, свързани с демокрацията на участието“, заяви г-жа Швенг.

Тя добави, че предизвикателството, пред което сме изправени е двойно: да намерим възможно най-добрия начин за подкрепа на структуриран диалог с организациите на гражданското общество и да предприемем последващи действия във връзка с конференцията, като осигурим цялостна, проста и прозрачна обратна връзка под формата на онлайн информационно табло и публичен преглед.

Г-жа Шуица изтъкна, че „Комитетът е основна част от демократичната екосистема. Той укрепва доверието и намалява разделението между гражданите и институциите. Сега е от жизненоважно значение да предоставим на европейските граждани обратна връзка за това уникално демократично начинание. Комисията винаги ще бъде на страната на онези, които искат да реформират ЕС, за да може той да работи по-добре. Но промяната в Договора не бива да бъде самоцел. Може и ще трябва да се направи много в рамките на съществуващите договори“.

Обявявайки конференцията, която ще се проведе през есента на 2022 г., в рамките на последващите действия, тя заяви, че „проявата ще придаде легитимност на целия процес, защото демокрацията е ценна и никога не можем да я вземаме за даденост, както ни припомнят трагичните събития в Украйна. Основната ни цел трябва да бъде да продължим да развиваме демокрацията и сега работим, за да подготвим нашата демокрация за бъдещето.“ (mp)