Conferentie over de toekomst van Europa: follow-up is nu van cruciaal belang

De gedeelde inspanningen van maatschappelijke organisaties tijdens het voorbije jaar hebben hun vruchten afgeworpen: de Conferentie over de toekomst van Europa heeft belangrijke resultaten opgeleverd over kwesties die Europeanen bezighouden. Met die boodschap verwelkomde EESC-voorzitter Christa Schweng de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, Dubravka Šuica, op de EESC-zitting van 15 juni 2022.

“Na bijdragen van alle belanghebbenden werden er 49 voorstellen goedgekeurd op basis van de aanbevelingen van de burgers. Daaronder bevinden zich veel toekomstgerichte doelstellingen, bijvoorbeeld dat het EESC expliciet moet worden gemachtigd om participerende democratie te faciliteren en te waarborgen”, aldus mevrouw Schweng.

Ze voegde eraan toe dat ons nu een tweeledige uitdaging wacht: een manier vinden om de gestructureerde dialoog met het maatschappelijk middenveld zo goed mogelijk te ondersteunen, en gevolg geven aan de Conferentie. Daarbij moet de terugkoppeling grondig, eenvoudig en transparant zijn en de vorm van een onlinedashboard en een openbare doorlichting aannemen.

Mevrouw Šuica beklemtoonde dat het Comité “een essentieel onderdeel is van de democratie. Het versterkt het vertrouwen en verkleint de kloof tussen de burgers en de instellingen. Het komt er nu op aan om de Europeanen concreet te laten zien dat we dit unieke democratische experiment serieus nemen. Wie de EU wil hervormen om haar beter te laten functioneren, zal in de Commissie steeds een bondgenoot vinden. Een verdragswijziging mag echter geen doel op zich zijn. Met de bestaande verdragen kan en moet er al veel gedaan worden.”

Toen mevrouw Schweng de vervolgconferentie aankondigde, die zal plaatsvinden in het najaar van 2022, zei ze: “Dit evenement zal het hele proces legitimiteit verlenen, want het democratische systeem is kostbaar en, zoals de tragische gebeurtenissen in Oekraïne hebben aangetoond, mogen we het nooit als iets vanzelfsprekends beschouwen. We moeten de democratie verder ontwikkelen en bereiden haar nu voor op de toekomst.” (mp)