От Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Прага представи прагматична и динамична програма, в която се определят правилно непосредствените предизвикателства, пред които сме изправени.

Чешката република поема ротационното председателство на Съвета на ЕС в труден момент за нашия Съюз, вероятно най-критичният досега, тъй като отново сме изправени пред война на нашия континент, докато същевременно все още се борим с последиците от пандемията, слабото възстановяване и инфлацията.

Мотото, избрано от чешкото председателство, е „Европа — наша обща цел“. И наистина общата ни цел е да водим Европа към нови идеи, нов облик, нова сила и да намерим смелостта да подложим на преоценка редица от сегашните си подходи.

Изправени сме пред значителни предизвикателства: трябва да се съсредоточим върху създаването на условията за мир, сигурност и просперитет в ЕС, като същевременно гарантираме стратегическата издръжливост и конкурентоспособността на европейската икономика. Само чрез силна и конкурентоспособна икономика можем да преодолеем международния натиск, като същевременно се грижим за нашите граждани.
Международният пазар трябва да бъде допълнително задълбочен, по-специално в сектора на услугите и цифровата икономика. Трябва да подобрим бизнес средата, включително подкрепата за науката, научните изследвания и иновациите. Само така ще повишим конкурентоспособността на европейските дружества.

Всички подкрепяме Зеления пакт и програмата „Подготвени за цел 55“, но трябва да подхождаме внимателно към темпото на декарбонизация на европейската промишленост. Понастоящем въпросите, свързани с енергийната ни сигурност, са по-належащи от енергийния преход. Преди всичко трябва да укрепим енергийната издръжливост на ЕС като цяло. Трябва да гарантираме освобождаването ни от зависимостта от Русия и да осигурим доставки на енергия от различни доставчици.

Що се отнася до имиграцията и бежанците, трябва да се стремим към трайни решения, гарантиращи еднаква отговорност сред държавите — членки на ЕС.
Вярваме, че Чешката република ще води Съюза с голяма решимост. Прага представи прагматична и динамична програма, която определя правилно непосредствените предизвикателства, пред които сме изправени и цели да ги преодолее във възможно най-кратък срок и по възможно най-ефективен начин.

Това е програма на председателството, която поставя в центъра на вниманието икономиката и нейната конкурентоспособност и група „Работодатели“ ще я подкрепи.
Европа е цел, която изглежда абсолютно логична. (sm)