Europadagen 2022

Lördagen den 7 maj kommer EESK att fira Europadagen 2022 med ett evenemang som äger rum helt online. Vi kommer att högtidlighålla datumet för den historiska Schumandeklarationen, som anses vara grunden till det som i dag är Europeiska unionen.

Detta är ett tillfälle att ägna eftertanke åt vad fred, samarbete och solidaritet har gett oss och åt vad vi hoppas kunna åstadkomma i framtiden. Under dagen ges medborgare från hela Europa möjlighet att lära sig mer om EU:s institutioner och funktionssätt och om vad EU kan göra för dem.

Dagens fokus för alla EU-institutioner är att engagera ungdomar med anledning av Europaåret för ungdomar, som är huvudtemat i år.

Samtidigt kommer ett starkt och tydligt budskap om solidaritet med och stöd för Ukraina att framföras på interinstitutionell nivå.

Det här är evenemangets särskilda webbsida, som är uppdelad i olika avsnitt. Du hittar information om alla aktiviteter genom menyn till vänster.