En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en fråga om ett aktuellt ämne som står högt på EU:s dagordning. Inför septemberutgåvan talade vi med Lutz Ribbe, EESK-ledamot och ordförande för observationsgruppen för hållbar utveckling, om energikrisen och förnybar energi. EESK info frågar: Mot bakgrund av energikrisen kan vi se tendenser till en återgång till kol och kärnkraft eller en senareläggning av målen i den gröna given. Hur kan man möta dessa utmaningar med hjälp av förnybar energi?