Mistoqsija lil ...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija dwar suġġett jaħraq li huwa fuq quddiem fl-aġenda Ewropea. Fl-edizzjoni ta’ Settembru, tkellimna ma’ Lutz Ribbe, membru tal-KESE u President tal-Osservatorju tal-Iżvilupp Sostenibbli, dwar il-kriżi tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli. KESEInfo jistaqsi: Fid-dawl tal-kriżi tal-enerġija, kif jistgħu l-enerġiji rinnovabbli jilqgħu l-isfidi li jirrappreżentaw ix-xejriet għal ritorn għall-faħam u l-konverżjoni mill-ġdid nukleari jew għal dewmien biex jintlaħqu l-miri tal-Patt Ekoloġiku?