„Klausimas...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą aktualia tema, kuri yra arba turėtų būti svarbi Europos darbotvarkėje. Rugsėjo mėn. leidinyje su EESRK nariu ir Tvaraus vystymosi observatorijos pirmininku Lutz Ribbe kalbėjome apie energetikos krizę ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius. EESRK info klausimas: Kaip energetikos krizės akivaizdoje atsinaujinančiųjų išteklių energija galėtų padėti įveikti iššūkius, susijusius su grįžimu prie anglies ir branduolinės energijos arba žaliojo kurso tikslų atidėjimu?