Det tjeckiska EU-ordförandeskapet satsar på nytänk, återuppbyggnad och vitalisering i Europa

”Uppdrag Europa: nytänk, återuppbyggnad och vitalisering.” Så lyder det officiella mottot för Tjeckiens ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som inleddes den 1 juli 2022. Fokus för ordförandeskapet är att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina, minska EU:s beroende på energiområdet och främja unionens framtida strategiska oberoende.

I samband med en debatt under plenarsessionen den 13 juli 2022 presenterade Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavský prioriteringarna för landets EU-ordförandeskap för EESK:s ordförande Christa Schweng och de övriga ledamöterna.

”Det svåra ekonomiska och geopolitiska läget har gjort att vi delvis har ändrat våra prioriteringar, och kriget i Ukraina och dess konsekvenser för Europa kommer att sätta agendan för det tjeckiska ordförandeskapet under mandatperioden”, framhöll han. ”Vi befinner oss i en tid då det utkämpas ett krig strax utanför Europeiska unionens gränser, och vår främsta uppgift framöver är att bygga ett starkt samförstånd kring åtgärder som i så stor utsträckning som möjligt kan mildra utvecklingens negativa inverkan på våra medborgare.”

Mottot är inspirerat av den vision som den tjeckiska statsmannen Václav Havel målade upp i ett tal för 26 år sedan. Det är ett kraftfullt budskap, som sammanfattar det tjeckiska EU-ordförandeskapets följande fem pelare:

  1. Hantering av flyktingkrisen och Ukrainas återhämtning efter kriget.
  2. Ökad energitrygghet inom EU.
  3. Stärkt europeisk försvarsförmåga och säkerhet i cyberrymden.
  4. Förstärkning av den europeiska ekonomins strategiska motståndskraft.
  5. Skydd av EU:s demokratiska institutioner och värden.

Christa Schweng påpekade att det tjeckiska EU-ordförandeskapets prioriteringar också är EESK:s och hela EU:s prioriteringar. ”Tjeckien tar över det roterande rådsordförandeskapet vid en tidpunkt då Europeiska unionen fortfarande kämpar med att återhämta sig från effekterna av pandemin och samtidigt måste hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att vår kommitté på ett kraftfullt sätt bidrar till det tjeckiska ordförandeskapets arbete”, tillade hon. (mp)