Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd – 2023

This page is also available in

Webbsida dedikerad till Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd 2023 (01/01/2023 – 30/06/2023)

Den 1 januari 2023 tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd, för en period av sex månader.

Säkerhet, resiliens, välstånd, demokratiska värden och rättstatsprincipen. Det är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023.

De politiska prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet är tillgängliga här: Prioriteringar (europa.eu)

Svenska ordförandeskapsmöten anordnade av ordförandeskapet: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-eu-ordforandeskap/moten-i-sverige-under-eu-ordforandeskapet-2023