Evenemang

This page is also available in

Aktiviteterna som presenteras här är antingen evenemang anordnade av Kommittén där en eller flera företrädare för det svenska ordförandeskapet deltar, evenemang anordnade av det svenska ordförandeskapet och till vilka en kommittémedlem har bjudits in, eller EESK-medlemmarnas aktiviteter med koppling till det svenska ordförandeskapets prioriteringar.


06/12/2022

Skogsbruk och biobaserad industri – grönare europeiskt industrilandskap
Stockholm/CCMI Rundabordsevenemang


01/02/2023

(väntar på bekräftelse) EU:s transportpolitik: solidaritet, interoperabilitet, hållbarhet


14/03/2023

(väntar på bekräftelse) Utfrågning om ''Arktis – hur man säkerställer en fredlig, hållbar och välmående framtid för en geostrategisk region''


12/05/2023

EG-EESK:s konferens om grundläggande rättigheter, Bryssel


25/05/2023

Hälsa, omsorg och välstånd efter covid-19: svenska och europeiska perspektiv