Skupina delodajalcev v EESO poziva k sprejetju akta o digitalnem podeželju

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev je na izredni julijski seji pozvala evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega, naj predlaga akt o digitalnem podeželju.

Akt bi spodbudil razvoj digitalnih tehnologij v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter tako izboljšal učinkovitost skupne kmetijske politike in podprl evropski zeleni dogovor in strategijo „od vil do vilic“.

„Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da moramo nujno premostiti digitalni razkorak med mesti in podeželjem, če želimo, da digitalizacija postane dejanski vzvod trajnostnega razvoja po celotni celini. Uvedba optičnih povezav in omrežij 5G je ključna tako v mestih kot na podeželju,“ je povedal podpredsednik skupine delodajalcev Arnold Puech d'Alissac. „Toda SKP ne more financirati vseh potreb podeželskega sveta, vključno z njegovimi digitalnimi potrebami. Da ne bomo izčrpali SKP, morajo na pomoč priskočiti drugi proračuni,“ je dodal. „Nacionalni načrti za okrevanje in odpornost lahko pomagajo premostiti to vrzel, a potrebujemo bolj strukturiran načrt,“ je znova poudaril.

Komisar Wojciechowski je povedal, da je digitalizacija visoko na dnevnem redu Komisije ter se odraža v glavnem cilju za digitalno dobo in v nedavnem predlogu o kompasu za digitalno desetletje.

„Digitalizacijo v kmetijstvu in na podeželskih območjih lahko razumemo kot ključno ne le za krepitev konkurenčnosti tega sektorja in podeželskih skupnosti, temveč tudi kot prispevek k vrsti političnih ciljev, povezanih s trajnostjo, kar seveda vključuje okoljsko in socialno-ekonomsko trajnost,“ je dejal komisar. Poudaril je, da lahko digitalne tehnologije preoblikujejo kmetijstvo, saj kmetom pomagajo delati natančneje, učinkoviteje in trajnostno, na primer pri uporabi hranil in prek ukrepov po meri na področju dobrobiti živali.

Podeželska Evropa mora imeti ključno vlogo v tem novem postpandemičnem pozivu k socialni koheziji in trajnostnosti, kar je v skladu s strategijami Evropske komisije (podnebne spremembe, evropski zeleni dogovor, od vil do vilic, biotska raznovrstnost) in s cilji OZN za trajnostni razvoj. Agroživilski sektor je gibalo evropskega gospodarstva. EU ima 294 000 agroživilskih podjetij s skupnim prometom v višini 1 192 milijard EUR in s 4,72 milijona zaposlenih. Gre za največji predelovalni sektor v EU. Poleg tega znaša zunanjetrgovinski presežek agroživilskega sektorja 36 milijarde EUR.

„EESO se zaveda izjemnega potenciala inovacij, če se bo za naložbe v infrastrukturo in digitalizacijo namenilo dovolj sredstev. Evropski kmeti so se pripravljeni zavezati prehodu, vendar to ne bo mogoče brez ustreznih spodbud, enakih pogojev kot za uvožene proizvode in podpore za razvoj odpornosti,“ je povedal Stefano Mallia, predsednik skupine delodajalcev.

Digitalizacija je na splošno pomemben dejavnik za zadrževanje mladih generacij na podeželju, vključno z mladimi kmeti in drugimi podjetniki. „Ukrepe, ki jih bomo uvedli v prihodnjih letih, moramo uvesti skupaj. Na poti, po kateri hodimo, boste delodajalci in podjetniki s svojim vodenjem in pobudami neprecenljivi. Veselim se tesnega sodelovanja z vami in prepričan sem, da lahko dosežemo naš skupni cilj uspešne in trajnostne Evrope,“ je dodal komisar.

Celo sejo s komisarjem Wojciechowskim si lahko ogledate tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=nAPQvk8wGXE (dv/kr)