Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna EU

Proračuni niso nevtralni. Med drugim so lahko kazalniki zavezanosti izpolnjevanju potreb žensk in doseganju enakosti spolov. Komisija EESO za finančne in proračunske zadeve se je zato odločila, da bo izvedla poglobljeno analizo priprave proračuna, ki upošteva vidik spola. O čem dejansko govorimo? Gre za vključitev vidika enakosti spolov v pripravo in izvrševanje proračuna. To pomeni spodbujanje odgovornosti in preglednosti v zvezi z morebitnimi učinki odločitev o porabi sredstev na enakost spolov. Pri tem je treba določiti ciljne skupine upravičencev, da bi se izognili diskriminaciji ali neenakostim pri izvajanju posameznih politik in ukrepov. Z uporabo takšne metodologije bo lažje razumeti, kako lahko prihodki in poraba v politikah posameznih organov, institucij in vlad različno vplivajo na ženske in moške. Prav tako bi lahko ta metodologija prispevala k uporabi javnih sredstev na način, ki bi povečal učinkovitost in uspešnost proračunov in politik.
 

Koledar dogodkov

Na begu iz Ukrajine ...

Kolya živi sam v svojem stanovanju, družbo mu dela le mačka, ki je bila last cele družine. Stanovanje je bilo v ruskih napadih iz zraka na središče Irpina deloma uničeno. Njegova družina je zbežala v Francijo, sam pa se je odločil, da ostane, saj je želel ubraniti dom in lastnino svoje družine. Ponosno nam je pokazal fotografije svojih otrok, priznanj, ki so jih dobili pri baletu in taekwondu. Prepričan je, da bodo kmalu znova skupaj, „ko bo vsega tega konec“.

K bistvu

Člani EESO v kolumni „K bistvu“ seznanjajo s svojimi stališči o pomembnih vprašanjih na evropskem dnevnem redu. Alena Mastantuono je ena od poročevalcev za mnenje o zanesljivi oskrbi z energijo z naslovom REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo. Mnenje je EESO sprejel na majskem plenarnem zasedanju.

Evropa na ruski ruleti

Grožnja Kremlja za prekinitev oskrbe s plinom je vznemirila Evropo. Po Poljski in Bolgariji so zdaj na seznamu držav, ki so v nemilosti ruske vlade, še Finska, Danska in Nizozemska.

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na vprašanje, za katero menijo, da je visoko na evropskem dnevnem redu.

Luca Jahier: Nacionalni načrti za okrevanje in odpornost dobro napredujejo

EESO info: Kakšno je vaše mnenje o trenutnem stanju izvajanja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v državah članicah?

Luca Jahier: Pred enim letom smo bili na samem začetku procesa izvajanja instrumenta za okrevanje in odpornost, pri čemer je zelo malo držav doseglo napredek pri pripravi svojih nacionalnih načrtov. 

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V rubriki Posebni gost vam vsak mesec predstavljamo osebnost, ki s svojim delom in predanostjo navdihuje druge ter jim je za zgled s svojim pogumom, trdnim značajem, odločnostjo za ukrepanje in spoštovanja vredno srčnostjo. Naš gost ta mesec je Kostas Onišenko.

„Objektivnost“ ali „moralnost“? Dilema medijev pri poročanju o vojni v Ukrajini

Mednarodna novinarska skupnost je vse od vojne v Vietnamu težila k objektivnemu poročanju o vojni, kar pomeni, da ni izražala podpore nobeni od strani. Ta nova praksa je veljala za znak velikega napredka v smeri objektivnosti, v nasprotju s prejšnjo prakso pristranskega novinarstva, kjer so bili novinarji naklonjeni vojski posamezne države. Seveda je bilo to mogoče zaradi vse večje finančne moči medijev, pa tudi zato, ker se je večina konfliktov odvijala „daleč“ od sedežev velikih medijskih podjetij. To so bile „tuje“ vojne, zato so se novinarji razmeroma enostavno čustveno distancirali. Vojna v Ukrajini pa je načela to teorijo in bo verjetno v bližnji prihodnosti prinesla pomembne spremembe v delovanju medijev na splošno in v njihovem odnosu do družbe in države.

Novice EESO

Charles Michel v govoru na plenarnem zasedanju EESO pozval k ustanovitvi evropske geopolitične skupnosti, ki bi vključevala Ukrajino

Predsednik EESO je ob začetku majskega plenarnega zasedanja dejal: „S posledicami vojne v Ukrajini in prihodnjimi geopolitičnimi izzivi se moramo soočati združeni. Vodilna vloga Evrope na področju kriznega upravljanja mora prerasti v vodilno vlogo pri oblikovanju prihodnosti na svetovni ravni.“

 

Celovit in povezan migracijski sistem lahko Evropi pomaga pri obvladovanju groženj diktatorjev in begunskih kriz

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v odziv na državno podprto instrumentalizacijo migrantov na zunanjih mejah EU organiziral konferenco na to temo, na kateri je poudaril dinamiko evropeizacije migracijske politike. Avtoritarni voditelji so doslej izkoristili človeško trpljenje za izsiljevanje Evrope, saj se zavedajo vrzeli v migracijski politiki na naši celini.

Zatiranje dialoga s civilno družbo v EU je nesprejemljivo

Evropski ekonomsko-socialni odbor je institucije EU pozval, naj sprejmejo pristop „ničelne tolerance“ do stališč in prakse v državah članicah, ki ovirajo delo civilne družbe in krčijo njen prostor v Evropi.

Okrevanje bo uspešno le, če bo sistematično vključena evropska civilna družba

EESO je sprejel novo resolucijo o vključevanju organizirane civilne družbe v izvajanje in spremljanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Iz nedavnega posvetovanja je razvidno, da je organizirana civilna družba kljub predpisom premalo vključena v te načrte.

EESO opozarja, da je vojna v Ukrajini velik izziv za kohezijsko politiko EU

Kohezijska politika je bistvena za premagovanje krize zaradi COVID-19, doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšanje razlik v Evropi. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v nedavnem mnenju opozarja, da je najresnejši izziv v bližnji prihodnosti vojna v Ukrajini.

EESO poziva k odprtemu in varnemu schengenskemu območju

Vojna v Ukrajini, zaradi katere je doslej največje število beguncev pribežalo v EU, opozarja, kako nujna so splošna učinkovita, človeška in humanitarna pravila o migraciji in azilu ter odprto, a hkrati varno schengensko območje. To stališče je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) izrazil v mnenju, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju maja.

EESO pozdravlja dolgo pričakovani akcijski načrt za socialno gospodarstvo

EESO meni, da bi s strožjimi ukrepi na štirih posebnih področjih načrt postal učinkovitejši. Sicer je zadovoljen, da so bili upoštevani številni njegovi predlogi.

Evropa se mora odločno boriti proti širjenju sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem mnenju, sprejetem na majskem plenarnem zasedanju, podpira pobudo Evropske komisije za vključitev vseh oblik kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega govora na evropski seznam kaznivih dejanj ter poziva Svet k sprejetju predloga.

Dostojno delo: poslovanje nikoli ne bi smelo škoditi dostojanstvu in svobodi ljudi

Zaradi močnega porasta dela otrok in prisilnega dela ter nenehnega izkoriščanja delavcev po vsem svetu so vse bolj nujni ukrepi EU na področju dostojnega dela.

EU mora odpraviti ovire za zaposlovanje mladih invalidov

EESO je 8. aprila organiziral posvetovanje, ki so se ga udeležili vodilni akterji politike na področju invalidnosti, vključno s socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Udeleženci posvetovanja so opozorili, da je nujno povečati stopnjo zaposlenosti invalidov, zlasti mladih. Kljub prizadevanjem na pravnem področju podatki kažejo, da so mnogi od njih v svetu dela še vedno izpostavljeni diskriminaciji, zaradi stereotipnih predstav, da so neproduktivni.

Novi viri financiranja proračuna EU morajo biti stabilni, pravični in podjetjem prijazni

Odbor poziva Evropsko komisijo, naj izvede bolj ciljno usmerjene ocene učinka svojih predlogov za nove vire financiranja proračuna EU za odplačilo dolga, ki bo nastal z instrumentom NextGenerationEU.

Politika konkurence bi morala ustrezati novim ambicijam EU

Pravila o združitvah, protimonopolnih postopkih in nadzoru nad državno pomočjo bi bilo treba posodobiti, da bi služila podnebnim in digitalnim ambicijam Unije ter pripomogla k doseganju strateške avtonomije, za kar vse bodo potrebne obsežne naložbe. EESO v dveh novih mnenjih pojasnjuje, kako naj bi to prenovo izvedli.

Trajnostna industrija embalaže je ključna za zaščito našega planeta

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v mnenju, ki ga je pripravila posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) in je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju maja, Evropski komisiji in vladam držav članic priporoča, naj v posvetovanju z vsemi akterji v industriji embalaže sprejmejo potrebne ukrepe v okviru življenjskega cikla vsakega posameznega izdelka, da bi ta industrija postala bolj trajnostna.

 

Ponovna vzpostavitev trajnostnih ogljikovih krogov: EESO podpira stališče Evropske komisije

EESO je v mnenju, sprejetem na majskem plenarnem zasedanju, podprl sporočilo Evropske komisije o trajnostnih ogljikovih krogih in menil, da mora skupna kmetijska politika ponuditi politični okvir, ki bo utrl pot prehodu na nizkoogljično kmetijstvo.

EESO meni, da je nujna zanesljiva in cenovno dostopna oskrba z energijo

Energetska neodvisnost je ključna za prihodnost Evrope: EU mora čim prej zagotoviti zanesljivo oskrbo z energijo, postati neodvisna od uvoza plina iz Rusije in močno pospešiti prehod na čisto energijo. To je glavno sporočilo mnenja „REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo“, ki so ga pripravili Thomas Kattnig, Alena Mastantuono in Simo Tiainen ter je bilo sprejeto na majskem plenarnem zasedanju.

EESO poziva h konkretnejšim ukrepom za podporo in zaščito neodvisnih beloruskih novinarjev

Od avgusta 2020 avtoritarni režim Aleksandra Lukašenka v Belorusiji množično napada civilno družbo, neodvisne novinarje, blogerje in pisatelje. EESO je objavil informativno poročilo o stanju medijev v državi, v katerem je podal priporočila o tem, kako pomagati beloruskim medijskim podjetjem in novinarjem, ki so pobegnili iz države, in tistim, ki so ostali v boju proti režimu.

Mladi na Zahodnem Balkanu potrebujejo konkretne politike za svojo prihodnost

Udeleženci posvetovanja „Mladinska politika na Zahodnem Balkanu kot del inovacijske agende za regijo“, ki ga je organiziral EESO, so ponovno potrdili pomen mladih za prihodnost regije. Opozorili so tudi na problem „bega možganov“ in na to, kako bi njegovo preoblikovanje v „kroženje možganov“ lahko spodbudilo gospodarsko rast in razvoj na Zahodnem Balkanu.

Tek za Ukrajino

Podpredsednica Giulia Barbucci se je v imenu EESO 29. maja skupaj s predstavniki drugih institucij EU, vključno s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, udeležila 42. dvajsetkilometrskega teka po Bruslju.

Barbucci je menila, da je ta dogodek zelo pomemben, zlasti zdaj. Dejala je, da je „uspešen dvajsetkilometrski tek po Bruslju, v katerem je sodelovalo 33 000 evropskih državljanov in predstavnikov institucij EU, poslal jasno sporočilo za mir in enotnost z Ukrajino.“

Novice skupin

Akt o čipih za Evropo – pomembna pobuda, a zastavljajo se prenekatera vprašanja

Heiko Willems, član skupine delodajalcev EESO

Polprevodniki so nepogrešljivi v številnih gospodarskih sektorjih in na različnih področjih življenja, tako za industrijo kot potrošnike. Poleg tega brez polprevodnikov ne bo mogoče doseči ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Akt o čipih za Evropo, ki ga je Evropska komisija predstavila 8. februarja 2022, bi moral zagotoviti zanesljivost oskrbe, odpornost in vodilni tehnološki položaj EU na področju polprevodniških tehnologij in aplikacij.

Po Konferenci o prihodnosti Evrope se je treba odzvati na zahteve državljanov

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Po letu intenzivnega dela je Konferenca o prihodnosti Evrope objavila končna priporočila, v katerih je predstavila vrsto ambicioznih predlogov za pravičnejšo in močnejšo Evropo, ki so jih predložili državljani iz vse Evrope v sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi akterji. Državljani so jasno poudarili, da mora Evropska unija storiti več na področjih, ki so zanje pomembna, zlasti na področjih, kot so neenakost, revščina, boj proti podnebnim spremembam in zaščita demokracije. Dober primer v zvezi s tem je vključitev protokola o socialnem napredku, ki bo zagotovil, da bodo socialne in delavske pravice enakovredne štirim temeljnim svoboščinam enotnega trga. Državljani so zahtevali tudi odločnejšo Evropo, ki na mednarodnem prizorišču deluje enotno in se lahko odziva na svoje okolje ter je bližje svojim državljanom in preglednejša pri svojem delu.

 

Skupina organizacij civilne družbe je novo ime skupine Raznolikost Evrope v EESO

Pripravila skupina organizacij civilne družbe

Skupina Raznolikost Evrope (III. skupina) Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) je 18. maja 2022 soglasno sklenila, da spremeni svoje ime v skupino organizacij civilne družbe. Sprememba imena je začela veljati takoj.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Biotska raznovrstnost: umetniki v akciji

Nova generacija umetnikov postavlja biotsko raznovrstnost in naravo v središče svojega ustvarjanja. Spletna razstava „Biotska raznovrstnost: umetniki v akciji“ na edinstven načini poudarja povezavo med človekom in naravo. Razstava, ki je organizirana v sodelovanju s francoskim predsedstvom Sveta EU, bo na ogled od 20. maja do 20. junija 2022.