Mimoriadny hosť

Každý mesiac Vám predstavujeme jednu osobnosť, ktorej práca a angažovanosť sú zo strany iných vnímané ako zdroj inšpirácie. Sme radi, že Vás môžeme zoznámiť s poprednými predstaviteľmi kultúry, politiky a vedy, ktorých činorodosť a tvorivosť môžu podnietiť ostatných. Sú to osoby, ktoré pomáhajú zmeniť našu každodennú realitu.

Do októbrového vydania EHSV info sme pozvali rektorku Slobodnej univerzity v Bruseli, profesorku Caroline Pauwels. Prediskutujeme s nami vplyv pandémie na mladých ľudí a univerzitné prostredie a ponúkne tri postpandemické poučenia, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť študentov.

Pre profesorku Caroline Pauwels sa v septembri 2020 začalo druhé obdobie vo funkcii rektorky Slobodnej univerzity v Bruseli. Vyštudovala filozofiu a komunikačné vedy a od roku 1989 je členkou katedry komunikačných vied, ktorú posledné roky aj vedie. V roku 1995 získala doktorát, keď obhájila dizertačnú prácu o audiovizuálnej politike Európskej únie. Od roku 2000 do roku 2016 riadila výskumné centrum SMIT, ktoré sa špecializuje na informačné a komunikačné technológie a ktoré sa v roku 2004 stalo súčasťou iMinds (teraz IMEC). V rámci iMinds bola vedúcou oddelenia pre digitálnu spoločnosť, ktoré združuje výskumné skupiny z univerzít v Gente, Leuvene a Bruseli. Univerzita v Gente jej na roky 2012 – 2014 ponúkla post hosťujúcej profesorky v rámci tzv. Francqui Chair. Je členkou viacerých správnych rád, vládnou komisárkou pre televíznu spoločnosť VRT a tiež členkou Kráľovskej flámskej akadémie Belgicka pre prírodné a humanitné vedy. (ehp)